Предлагаю услуги: Курс Бухгалтерський облік + BAS - Заказать: Курс Бухгалтерський облік + BAS , Харьков - Курсы повышения квалификации Харьков - 1812638

Найти
 


Объявление

Курс Бухгалтерський облік + BAS - Курсы повышения квалификации

Код: 1812638 Создано: 14-07-2024 18:59

Цена: 5 600 грн. ₴

Продам, предлагаю: Курсы повышения квалификации, Украина, Харьков и область

Курс "Бухгалтерський облік + BAS (1C)" розрахований на 60 академічні години та охоплює такі теми: Основні елементи теорії бухгалтерського обліку - Нормативна база. Характеристики підприємства. - господарський облік. Види обліку. Бухгалтерський облік як економічна наука. Його значення, особливості, коротка історія. - Цілі та завдання Бухгалтерського обліку. Предмет. Принципи бухобліку. - Поняття фінансового та управлінського обліку. Цілі, завдання. Основні обов'язки бухгалтера. - об'єкти бухгалтерського обліку. - Господарські засоби, джерела освіти господарських засобів, їх класифікація. Одиниці виміру у бухгалтерському обліку. Оборот господарських засобів у господарському процесі. Концепція господарської операції. - Бухгалтерський баланс як елемент методу бухобліку та як документ фінансової звітності. Структура балансу. Порядок відображення інформації про активи та пасиви підприємства. Кількісна рівність активів та пасивів суб'єкта господарювання. - Валюта балансу. Вплив господарських операцій на баланс. - Рахунки та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їхнє призначення, обов'язковість ведення. - Активні та пасивні рахунки, їх структура. - принцип подвійного запису в бухгалтерському обліку, його значення сутність. - Кореспонденція рахунків. Бухгалтерська проводка. - Синтетичні та аналітичні рахунки. - Оборотні відомості. - план рахунків бухгалтерського обліку. Його призначення, структура, взаємозв'язок із балансом. - Облікові регістри. Їхні види, призначення, форми. - форми бухобліку. Спрощені форми бухобліку. - способи виправлення помилок згідно з П(с)БО. Облікова політика підприємства у світлі сучасного законодавства. Облік коштів, розрахункових операцій - Нормативна база. - Облік касових операцій. Організація зберігання готівкових коштів та фінансових документів. Обов'язки касира. Документальне оформлення касових операцій. Касова книга. - операції з готівкою, їх відображення у бухгалтерському обліку. - Положення про РРО. - Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Порядок ведення обліку коштів у розрахункових рахунках підприємства. - Відкриття розрахункового рахунку. Вимоги до платіжних документів. Виписка з банку. - валютні операції, облік розрахункових операцій. - форми розрахунків. Розрахунки із підлеглими особами. Розрахунки із бюджетом. - Податок на додану вартість. Облік основних засобів - Нормативна база. - Особливості бухгалтерського обліку основних засобів та податкового обліку основних фондів. Визначення. Класифікація. - документальне оформлення. Одиниця обліку. - Поняття вартості. - Амортизація у бухгалтерському та податковому обліку. - переоцінка, індексація основних засобів, облік її результатів. Нематеріальні активи. Оцінка, класифікація, амортизація. - документальне оформлення, бухгалтерський облік господарських операцій з нематеріальними активами. Облік запасів - Нормативна база. - Визнання та первісна оцінка запасів. - одиниця бухгалтерського обліку запасів. Надходження запасів. - оцінка запасів на дату балансу. - Уцінка. Дооцінка. Облік вибуття запасів. Методи оцінки вартості вибуття запасів. - документальне оформлення та бухгалтерський облік операцій із запасами. - Складський облік. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів за П(с)БО. - Інвентаризація запасів. - Розкриття інформації про запаси та звітність. Облік праці, заробітної плати та розрахунків з робітниками та службовцями - Нормативна база. - облік особового складу, використання робочого часу. - склад фонду оплати праці. Форми та системи оплати праці. - Синтетичний та аналітичний облік ЗП. - документальне оформлення ЗП. Нарахування зарплати, доплат, надбавок – Розрахунок та облік податків на ФОП. - утримання із доходів громадян. - прибутковий податок: об'єкт, пільги, порядок нарахування. - Оплата праці сумісників. - нарахування та виплата відпускних. Облік витрат за виробництво. Собівартість готової продукції. Формування витрат - Нормативна база. - визнання витрат. склад витрат. - Собівартість реалізованої продукції: виробнича собівартість продукції, реалізованої у звітному періоді; - Загальновиробничі витрати. - витрати на збут. - Інші операційні витрати. - Калькулювання собівартості продукції. Врахування готової продукції, її реалізація. Облік доходів підприємства за П(с)БО - Нормативна база. - Оцінка та облік готової продукції. - документальне оформлення готової продукції. - реалізація готової продукції. - облік доходів підприємства. - Бухгалтерський та податковий облік підприємства. Облік фінансових результатів - Нормативна база - визначення фінансових результатів від операційної діяльності, від іншої діяльності. - Бухгалтерський та податковий облік прибутку, податок на прибуток. - облік валових доходів та валових витрат підприємства. - облік нерозподіленого прибутку.

Реклама
Изображения
Контактные данные
Имя: Планета
 
Фамилия: знань
 
Контактный телефон: +380505224817
 
Мобильный телефон: +380675739138
 
Задать вопрос владельцу объявления
Email *
 
Повторите e-mail адрес *
 
Контактная информация
Имя:  
Фамилия:  
Контактный телефон:  
Мобильный телефон:  
Ваше сообщение будет отправлено на email адрес владельца объявления.
Ваше сообщение: *Доска объявлений Украины - AdMir.com.uaСтроительный портал ДивоСтрой Украины - divostroi.com.uaНаша кнопка:
FREEADS.in.ua

Код кнопки